Ekonomi & Energi

Här kan du läsa om varför elpriserna blivit så höga och tips på smart ekonomi, energisparande.

Jämföra el online

Att besluta vilket elhandelsföretag man ska välja kan kännas som en krånglig uppgift för många kunder. Det finns många aspekter att ta hänsyn till innan man fattar ett beslut. Här tipsar vi om vad man kan tänka på innan man tecknar avtal.

Ekonomismart

Har din elräkningen blivit väldigt dyr? Vill du dra ned på elförbrukningen hemma? Det finns många elmätare man kan ta hjälp av för att mäta energiförbrukningen hemma och mäta individuella elektroniska apparater för att därmed hitta energitjuvarna.

Energismart

Det är viktigt att spara el för både miljömässig hållbarhet och personliga ekonomiska besparingar. Det finns flera enkla åtgärder som kan vidtas för att minska energianvändningen i hemmet eller på kontoret.

Varför har elpriserna blivit så höga?

Det är kanske ingen som missat att vi fått dyrare hushållskostnader som låneräntor, mat och elektricitet. Men varför har elen blivit så extremt dyr och i vems fickor hamnar pengarna vi betalar för elen? Här kommer vi berätta om olika energikällor och olika faktorer som har påverkar elpriserna. Vi har även på denna hemsida samlat fakta om el och delar med oss av tips om vad man kan göra för att jämföra elpriser och spara energi.

Under det senaste året har elkostnaderna i Sverige stigit till nivåer som är högre än någonsin. Detta har skapat en stor oro bland svenska medborgare som redan dras med höga låneräntor, matpriser, sämre arbetsmarknad och handel på grund av Covid-19 pandemin. Till råga på det bröt kriget i Ukraina ut som skapat en elbrist och stegrande elpriser. 

Energibrist i Europa

Elen har blivit allt dyrare i Sverige det senaste året och det finns en rad olika faktorer som har lett till detta. En av orsakerna är kriget i Ukraina har stört leveranserna av rysk gas och skapat energibrist i Europa och har då drivit upp priserna i Sverige. Elpriserna i södra Sverige är också mycket högre än i norra Sverige, vilket beror på en ojämn elproduktion i landet.

Energikällor och tillgång

En annan orsak är att Sverige tidigare fått en stor del av sin elförsörjningen från kärnkraft, men ett flertal reaktorer vid två stora kärnkraftverk har avvecklats de senaste åren. Detta i kombination med en ökad efterfrågan på el på grund av befolkningstillväxt och industriell expansion, har gjort att leveranserna blivit mer begränsade och dyra. Sveriges elmarknad har också under de senaste åren liberaliserats alltmer som en del av EU:s regleringar, vilket lett till högre priser. Dessutom har Sveriges initiativ att använda fler förnybara energikällor som vind- och solkraftverk drivit upp priserna för hushållen eftersom grön teknik kräver stora investeringar som ökar den totala kostnaden för elproduktion. Samma sak gäller för biomassa baserade elverk som ofta kräver statliga subventioner eller andra former av ekonomiskt stöd innan de kan ge konsumenterna billigare elpriser.

Väderfaktorer

Faktorer som kallt väder och att det blåst väldigt lite har lett till högre elförbrukning och att vindkraftverk inte kunnat utvinna lika mycket el som de brukar. Även vattenkraften har blivit drabbade av vattenbrist och det kalla vädret som gjort att det bildats tjocka istäcken i älvar som stannat upp elproduktionen.

Energiskatt

En högre energiskatt har också påverkat elpriserna avsevärt. Även en ökad efterfrågan och användningen av elektronik har också pressat upp elpriserna i Sverige. När fler människor köper apparater som luftkonditioneringsapparater och elektriska ugnar finns det ett ständigt ökande behov av mer el från befintliga resurser, vilket ytterligare ökar de redan höga kostnaderna för konsumenter som är beroende av dessa tjänster för sina dagliga behov.

Vem sätter priset på elen och hur fördelas vinsten?

Priset på el bestäms utifrån den Nordiska elbörsen Nord Pool och styrs utifrån efterfrågan och hur mycket det kostar att producera elen. Eftersom det är energibrist i Europa och vi har en gemensam marknad påverkas även Sverige. Eftersom efterfrågan är hög trissas elpriserna upp. Men vilka tjänar egentligen mest på dyra elräkningar. Av de pengarna som du betalar för dina elräkningarna går ca 50% till staten, i form att skatter och moms. Elnätsbolagen som transporterar elen från producent till konsument får cirka 25%. Elproducenterna som tillverkar elen får ungefär 20%. Elhandelsbolagen köper el från elproducenter och säljer till kunder får cirka 5%.

Det är fortfarande osäkert om de nuvarande trenderna kommer att fortsätta, men för närvarande måste svenska medborgare hantera högre energiräkningar på grund av denna komplexa kombination av faktorer som har gjort el så dyrt här i Sverige i dag. Ett sätt att hantera det är att bli el-smart och det kommer vi prata om på denna sida och ge tips om.